ست اداری چیست؟

به طور کل به مجموع اوراق اداری که با یک طرح واحد برای یک مجموعه یا سازمان طراحی میگردد ست اداری میگویند.

طراحی ست اداری جدا از جنبه زیبایی و اعتباری که به بیزینس شما میدهد امکان سواستفاده از مدارک و اسناد شما را به حداقل میرساند.

ست های اداری میتواند شامل آیتم های زیر باشد:

  • سربرگ
  • کارت ویزیت
  • پاکت نامه
  • یادداشت
  • لیبل سی دی
  • فولدر (پوشه)
  • و موارد دیگر

نمونه ست اداری طراحی شده