معرفی ابعاد کاغذ

معرفی ابعاد کاغذ

در اکثر کشورها، اندازه کاغذ بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 216 تعریف می شود.  این استاندارد مجموعه ای از ابعاد کاغذ A و B را شامل می شود، از جمله A4 که بیشترین حجم کاغذ مورد استفاده در سراسر دنیا است.

دو استاندارد تکمیلی ISO 217 و ISO 269 اندازه کاغذهای مرتبط را تعیین می کنند به طوریکه در ISO 269 سری C کنار اندازه های سری A و B ذکر شده است.

پس در این استاندارد سه گروه کاغذ با ابعاد مشخص وجود دارند: سری A، سری B و سری C

اندازه کاغذ سری A

یکی از پرکاربردترین طبقه‌ بندی‌ ها، سری A است. در این گروه، مساحت با افزایش شماره نصف می‌شود.

این چنین با یک فرمول ساده می توان سایز کاغذ سری A را محاسبه کرد. تنها کافی است که ابعاد یکی از کاغذها را بدانید، به این ترتیب عدد کوچک طول کاغذ بعدی را نشان می دهد و با نصف کردن عدد بزرگتر، به عرض آن می رسیم. دقت کنید که اعشار آخر طول و عرض استاندارد هر کاغذ به نزدیک‌ ترین عدد بعد خود (در واحد میلیمتر) گرد می‌شود.

مثلا مساحت کاغذ A4 نصف مساحت کاغذ A3 است. این نصف شدن مساحت در رابطه با طول کاغذ انجام می‌شود. یعنی کاغذ A3 از طول تقسیم شده و تبدیل به دو کاغذ A4 می‌شود.

ابعاد کاغذ سری B

کاغذ سری B نیز توسط ISO 216 تعریف شده و از همان اصول اندازه گذاری سری A پیروی می کند، اما ابعاد مختلفی دارد.

گفته می شود این سری به منظور ارائه اندازه هایی که توسط سری A صورت نگرفته، ایجاد شده است.

تصویر زیر ابعاد کاغذ سری B را نمایش می دهد.

ابعاد کاغذ سری B

ابعاد کاغذ سری C

ابعاد کاغذ سری C برای ساخت پاکت مناسب است. اندازه های تعریف شده در این سری با ابعاد سری A و B هماهنگی دارد.

به عنوان مثال پاکت C4، ابعاد هندسی A4 و B4 را شامل می شود، بدین منظور که یک پاکت با اندازه ای بین این دو را ایجاد می کند. بنابراین یک پاکت C4 برای قرار دادن کاغذ A4 در آن مناسب می باشد.

در تصویر زیر ابعاد کاغذهای سری C را مشاهده می کنید.

ابعاد کاغذ سری c

بر اساس ISO 216، نحوه بیان اندازه یک ورق کاغذ باید به صورت عرض در طول (لاتین) باشد. واحد اندازه گیری استاندارد “میلی متر” است و با توجه به استفاده از نسبت 4142 /1 برخی از ابعاد عدد اعشاری رند شده است. مانند نمونه برای ابعاد کاغذ A5 آن را به صورت 210 ×‌ 148 میلی متر بیان می کنند.

به وبلاگ نقش پاییز سر بزنید